Protect Our Winters Norge

Protect Our Winters (POW) er en internasjonal klimaorganisasjon av og for alle i vintersportsamfunnet. Besøk hjemmesiden deres http://www.protectourwinters.org for mer informasjon.

Som første underorganisasjon av Protect Our Winters, startet vi i Protect Our Winters Norge opp i 2013. Vi jobber med å inspirere alle i det norske vintersportsamfunnet til å velge en grønnere livsstil, for å beskytte og ta vare på de flotte hvite vintrene våre. Vi har blant annet spesialisert oss på vinterarrangementer som High Camp, Fjellsportfestialen, X2-festivalen og ungdoms-OL, samt Vinjerock. Her er vi blant annet med og planlegger festivalene, slik at de blir mer klima- og miljøvennlige. I tillegg er vi synlige med eget opplegg

Målet vårt er at vintersportsamfunnet skal bidra stort i kampen mot klimaendringene, og til at både vi, barna og barnebarna våre kan glede oss over vinteren og alle de kule vintersportaktivitetene den gir muligheter for, i mange år framover.