Hva gjør Protect Our Winters Norge?

Hvordan jobber vi?

Svært mange tror ikke at deres bidrag som enkeltperson utgjør noen forskjell, og de som ønsker å bidra blir ofte handlingslammet fordi de ikke vet hva de kan gjøre. Vi ønsker å formidle at enkeltpersoners bidrag faktisk hjelper, gi tips om hva man kan gjøre, og om hvilke handlinger som har størst påvirkning. Vi er alle en del av problemet, og kan derfor også bli en del av løsningen. Vi tror at folk vil begynne å engasjere seg når de ser at konsekvensene av menneskeskapt global oppvarming faktisk påvirker deres hverdag og deres muligheter for å utøve vinteraktiviteter som å stå på ski eller snowboard. POW Norge henvender seg til nordmenn som er glade i snø og vinter, og vi tror at de som liker vinteren vil engasjere seg i klimakrisen når de blir oppmerksomme på hvor store konsekvenser den globale oppvarmingen faktisk vil ha på norske vintre. Vårt mål er å samle vintersportsamfunnet i kampen mot menneskeskapte klimaendringer. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å informere, engasjere og tilrettelegge innenfor vår målgruppe for at det skal være lett å ta bærekraftige valg.

Informere

Manglende kunnskap om hvor stor påvirkning mennesker har på klimaet og hvor store konsekvensene vil bli, mener vi er en av hovedårsakene til at mange ikke engasjerer seg i problemstillingene rundt global oppvarming. Vi ønsker derfor å gjøre kunnskap og informasjon om menneskeskapt global oppvarming lett tilgjengelig og forståelig. For å oppnå dette bruker vi blant annet vår Riders Alliance og Science Alliance, og andre spennende og dyktige foredragsholdere som har relevante og gode historier å fortelle, med faglig tyngde innen klima.

Engasjere

Ved å være til stede som gode klimaambassadører der vintersportutøvere samles, ønsker vi å engasjere slik at flere skal ta del i problemstillingen. På festivaler som Vinjerock, Fjellsportfestivalen, X2-festivalen, High Camp og lignende arrangementer er vi  til stede med blant annet spennende foredrag, debatter og aktiviteter som vår målgruppe ønsker å delta på. Gjennom Riders Alliance og Science Alliance ønsker vi å samle inspirerende mennesker som fungerer som våre ambassadører. Dette er personer som er synlige i mediebildet og som har slagkraft i sine uttalelser, og som rollemodeller kan bidra til å inspirere vår målgruppe til å ta vare på miljøet.

Tilrettelegge

Vi jobber for å gjøre det lettere for folk å ta de riktige valgene i hverdagen. For å få til dette samarbeider vi med forskere, blant annet fra vår egen Science Alliance, for å finne ut hvilke valg som har størst påvirkningskraft. Deretter kan vi jobbe aktivt med å tilrettelegge slik at det er lett å ta disse valgene. Dette kan for eksempel gjelde valg av utstyr, mat og reisemåter. Et eksempel på hva vi allerede har gjort er å sette opp busstransport fra Trondheim til Sogndal i forbindelse med Fjellsportfestivalen, tre år på rad!