Protect Our Winters Norge

Protect Our Winters Norge, POW Norge

POW Norge er en klima- og miljøorganisasjon med fokus på alle som er glade i snø og vinter. Vi ønsker å hjelpe vår målgruppe til å ta bærekraftige valg for å minske sitt klimafotavtrykk. Ønsker du å støtte vår sak? Bli medlem og lik oss på Facebook!

Skulle du ha spørsmål så kan du kontakte oss på post@protectourwinters.no